Документы

Narva Täiskasvanute Kooli hankekord

2017.-2018. õppeaasta
Narva Täiskasvanute Kooli üldtööplaan (2017/2018. õa)
Narva Täiskasvanute Kooli tööplaanid (09.2017.a; 10.2017.a; 11.2017.a; 12.2017.a; 01.2018.a; 02.2018.a; 03.2018.a; 04.2018.a; 05.2018.a; 06.2018.a)

Eestvedamine ja juhtimine

Personali juhtimine

  • Töökorralduse reeglid

Koostöö huvigruppidega

Ressurssi juhtimine

Õppe- ja kasvatusprotsess