Новости

Läbi viia õppenõukogu  № 12  19.06.2017.a  järgmise päevakorraga:

 1.   Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.

2.   Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.

3.   Õpilaste tunnustamine kuld-ja hõbemedaliga.

4.   Õpilaste tunnustamine kiituskirjadega .

Alus: Haridus-ja teadusministri 23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“.

 Läbiviimise koht: ruum. № 2.

Algus:                   09.00

Jelena Kavrus
Direktori kt