Teated

Toimuvad proovieksamid eesti keeles, inglise keeles, saksa keeles ja matemaatikas.

Proovieksamite läbiviimise aeg:

1.    Eesti keel teise keelena 09.02.2018.
(reede) 10.00 kab.1
Õpetaja  M.Baškirova

2.    Inglise keel, Saksa keel  16.02.2018.
(reede) 10.00 kab.2
Õpetaja  A.Bezzaborkin

3.    Matemaatika 23.03.2018.
(reede ) 10.00 kab.4
Õpetaja  N.Stüf

Juhtkond

tunnistus
Põhikooli ja gümnaasiumi  lõputunnistuste pidulik väljaandmine toimub 22.06.2017.a (neljapäev) kell 12.00 kooli fuajees.

Läbi viia õppenõukogu  № 12  19.06.2017.a  järgmise päevakorraga:

 1.   Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.

2.   Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.

3.   Õpilaste tunnustamine kuld-ja hõbemedaliga.

4.   Õpilaste tunnustamine kiituskirjadega .

Alus: Haridus-ja teadusministri 23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“.

 Läbiviimise koht: ruum. № 2.

Algus:                   09.00

Jelena Kavrus
Direktori kt